Положення про Наукове товариство учнів

Костянтинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Затверджено наказом №

від «__30 __» __09_________ 2007_р_

Директор школи

схвалено Радою Костянтинівської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

протокол № __1__ від_30.09.2007_р.

Голова НТУ Т.В.Тхоржевська

1. Загальні положення

1.1. НТУ є самостійним формуванням, яке об'єднує учнів школи, здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що бажають поглибити свої знання як з окремих предметів, так і в галузі сучасних наукових знань.

1.2. Управлінням НТУ здійснює рада НТУ, яка обирається на загальних зборах.

1.3. Очолює раду голова, який обирається на засіданні ради НТУ.

1.4. Рада НТУ планує річну роботу НТУ, обліковує результати науково-дослідницької діяльності учнів, бере активну участь в організації та проведенні традиційних свят і навчально-виховних заходів школи.

1.5. Положення про НТУ ухвалюють на загальних зборах членів НТУ. Збори – це вищий орган НТУ. їх проводять на початку навчального року, після того, як у школі вивчено наукові інтереси учнів. На загальних зборах затверджують назву шкільного НТУ, план його роботи на рік, ухвалюють емблему і девіз.

Загальні збори НТУ відбуваються двічі на рік. Засідання ради НТУ – раз на місяць. Заняття в секціях – раз на два тижні. Науково-дослідницька конференція школи відбувається раз на рік.

1.6. Основними документами роботи НТУ є:

- Положення про НТУ;

- анкети членів НТУ;

- плани роботи секцій;

- діагностичні матеріали;

- матеріали науково-дослідницької діяльності учнів;

2. Мета і завдання наукового товариства учнів

2.1. Розширення кругозору учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

2.2. Забезпечення мотиваційного середовища щодо розвитку пізнавальної та самоосвітньої компетенції учнів

2.3. Створення сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих здібностей дітей.

2.4. Удосконалення вмінь та навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів.

2.5. Організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання й профорієнтації.

3. Основні напрями роботи

3.1. Залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів.

3.2. Навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження

3.3 Знайомство та співробітництво з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи.

3.4. Організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень.

3.5. Залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів.

3.6. Рецензування учнівських наукових робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях.

3.7. Підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад.

3.8. Редагування та видання учнівських наукових збірників.

4. Завдання НТУ

4.1. Поглибити і розширити знання учнів з навчальних предметів.

4.2. Ознайомити їх із досягненнями науки і техніки.

4.3. Розвивати навички дослідницької діяльності.

4.4. Реалізувати творчий потенціал обдарованих дітей у роботі МАН.

4.5. Проводити профорієнтаційну роботу.

5. Принципи роботи НТУ

5.1. Добровільність – вільна реєстрація учнів і вибір напрямку творчої роботи;

5.2. Взаємодія – побудова взаємин між членами об’єднання на ділових партнерських засадах;

5.3. Самоменеджмент – використання ефективних методів і технологій у самореалізації і саморозвитку свого творчого потенціалу;

5.4. Пріоритетність індивідуальних запитів учнів;

5.5. Неперервність: НТУ ® самоосвітня діяльність ® реалізація творчого потенціалу ® науково-навчальна діяльність;

5.6. Перспективність – професійна орієнтація.

6. Науково-дослідницька конференція

6.1. Конференцію проводить Рада НТУ школи з метою:

- розвитку пізнавальних інтересів і творчості учнів, розвитку кругозору, набуття навичок самостійної роботи;

- залучення учнів до наукового пошуку, стимулювання активної участі в науково-дослідницькому житті своєї країни;

- професійного самовизначення й ранньої професійної орієнтації.

6.2. До участі в конференції допускають учнів 9-11 класів, які активно працюють у наукових секціях.

7. Загальні вимоги до робіт

7.1. На конференцію представляють роботи пошукового та дослідницького характеру.

7.3. Наукова робота має бути: дослідницькою; актуальною; мати практичне значення.

Її обов'язкові складові: поставлене завдання; намічені шляхи його вирішення; робота має бути надрукована, мати список використаної літератури, титульний аркуш; роботу супроводжують тезами та рецензією наукового керівника.

8. Діяльність наукового керівника секції

8.1. Організовує роботу наукової секції:

- повідомляє учнів про головну мету та завдання роботи;

- розповідає про головні етапи, їх зміст, терміни, порядок дій і взаємодії усіх учасників заняття.

8.2.Організує і супроводжує науково-дослідницьку роботу учнів:

• видає індивідуальні навчальні завдання відповідно до пізнавальних потреб кожного учня;

• надає допомогу у визначені її програми;

• проводить корекцію індивідуальної науково-дослідницької діяльності;

• допомагає в опрацюванні й оформленні отриманих результатів.

8.3. Організує підбиття підсумків творчої роботи учнів:

• проводить «Круглий стіл» для обговорення результативності виконання кожним учнем особистої науково-дослідницької роботи;

• сприяє формуванню вміння самооцінки особистої діяльності учнями;

• рецензує наукову роботу учнів;

• визначає рівень творчих досягнень кожного учня при виконанні індивідуальної науково-дослідницької роботи;

• надає кожному учневі рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

9. Діяльність учня-члена наукового товариства

9.1. Бере участь у роботі наукових секцій:

• визначає тему науково-дослідницької роботи, окреслює проблему, над якою буде працювати;

• ставить мету роботи та визначає завдання;

• структурує теоретичну та дослідницьку роботу за етапами;

• вивчає основні прийоми науково-дослідницької діяльності;

• обирає індивідуальну траєкторію роботи.

9.2. Виконує науково-дослідницьку роботу:

• вивчає теоретичні засади з обраної теми та проблеми;

• визначає об'єкти дослідження;

• планує за певними термінами свою діяльність;

• самостійно обирає сприятливий для виконання завдань режим творчої роботи;

• прогнозує результативність роботи;

• проводить розрахунки матеріальних затрат у роботі;

• фіксує отримані результати в чітко визначені терміни;

• аналізує інформацію, визначає питання для консультування з науковим керівником;

• дотримується основних вимог до оформлення науково-дослідницької роботи.

9.3. Бере участь у підведенні підсумків творчої роботи:

• проводить самооцінку досягнень творчої роботи;

• визначає перелік корегуючих заходів щодо підвищення ефективності роботи;

• оволодіває методикою аналізу та самоаналізу діяльності;

• розвиває свою здатність до рефлексії.

10. Механізм реалізації завдань НТУ

10.1. Обговорення проекту організації роботи наукового товариства учнів на учнівських, батьківських зборах, проведення анкетування; аналіз психолого-педагогічної діагностики школярів з метою виявлення обдарованих дітей; учнів, що проявляють зацікавленість до наукових досліджень, мають певні профнаміри;

• обговорення напрямків роботи наукових секцій на методичних об'єднаннях учителів, визначення підготовленості педагогів до керівництва науково-дослідницькою роботою учнів;

• організація роботи педагогів щодо розробки та запровадження адекватних методик науково-дослідницької діяльності учнів;

• організація зв'язків із науковими установами, науковими працівниками;

• організація участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах МАН;

• уведення рефлексивної діагностики та самооцінки діяльності учнів;

• запровадження моніторингу ефективності організації та функціонування НТУ.

10.2. Підсумки роботи наукового товариства учнів підбивають у кінці навчального року в травні.

Рада НТУ

1. Керівник НТУ - заступник директора з навчально-виховної роботи Тхоржевська Т.В.

2. Керівник секції «Мовознавство»– Діхтяр О.В..

3. Керівник секції «Хімія»- Босецька Т.К.

4. Керівник секції «Історія»– Громовий А.А.

5. Керівник секції « Математика»- Гетьман С.А.

6 Керівник: секції «Мистецтвознавство» «Чорнобай С.В.

7. Голова НТУ - Громова Ю.

Кiлькiсть переглядiв: 781

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.