Здійснення моніторингових досліджень
у Костянтинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів

Заступник директора з НВР Тхоржевська Т.В.

В школі розроблена програма моніторингових досліджень якості освіти.
Мета моніторингових досліджень:
1. Діагностична:

- діагностувати стан освітнього процесу;

- створити атмосферу зацікавленості, довіри та спільної творчості

2. Мотиваційна:

- формувати в учнів відповідальне ставлення до оволодіння системою знань, умінь і навичок та вміння самостійно здобувати потрібні знання впродовж усього життя;

- підвищити відповідальність педагогів за якість знань учнів;

- забезпечити вивчення та впровадження сучасних освітніх технологій, їх елементів, активних форм і методів навчання в повсякденну практику викладання навчальних предметів.

3. .Розвивальна: розвивати потреби комунікативно - діяльнісної спрямованості.

4.Виховна: забезпечити єдність урочної та позаурочної діяльності через мережу факультативів, гуртків, секцій, індивідуальної роботи, спрямованих на мобілізацію загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання кожного учасника навчально-виховного процесу.

Програма моніторингового дослідження складається з підпрограм:

- «Учитель»

- «Учень».

- «Батьки і громадськість».

-«Класний керівник.»

На педагогічних радах розглядаються результати моніторингових досліджень відповідно до питань педради:

- до питання «Формування інтелектуально-пізнавальної діяльності на уроках і в позакласній роботі» проводиться з педпрацівниками тест «Визначення схильності вчителя до роботи з обдарованими дітьми»;

- до питання «Компетентнісний підхід у формуванні наукового світогляду і критичного мислення учнів на уроках» проведиться діагностування вчителів «Педагогічна оцінка готовності вчителя до саморозвитку»;

- до питання «Про самореалізацію творчого потенціалу вчителя і учня» проводиться анкетування педагогів .

«Ваш творчий потенціал».

Щорічно на засіданні атестаційної комісії аналізується анкета «Оцінка педагогічної діяльності вчителя колегами.

Моніторинг якості освіти з базових дисциплін виявляє рівень знань учнів, дає можливість оцінити навчальну спроможність учнів до опанування навчального матеріалу та виявити тенденції в підвищенні успішності, визначити причини недостатнього рівня і шляхи їх подолання. Згідно з перспективним , річним планами роботи школи та графіком внутрішкільного контролю проводяться діагностичні контрольні роботи, тести, анкети. Результати обговорюються на засіданнях шкільних методичних об’єднань, нараді при директору школи, засіданнях педагогічної ради. За результатами моніторингу видаються накази. Так питання:

-вивчення стану викладання Історії України та порівняльний аналіз діагностичного контролю і результатів навчальної діяльності учнів розглядалось на засіданні педагогічної ради 11.01.2015 року , протокол 2 ( наказ по школі від 20.01.2019).

-стану викладання , дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та моніторингу рівня навчальних досягнень з інформатики розглядалось на засіданні педагогічної ради 05.03.2020 року, протокол 3 ( наказ по школі №37-О).

- стану викладання , дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та моніторингу рівня навчальних досягнень з і економіки розглядалось на засіданні педагогічної ради 05.03.2020 року , протокол 3 ( наказ по школі №16-О).

- стану викладання , дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та моніторингу рівня навчальних досягнень з біології розглядалось на засіданні педагогічної ради 05.03.2020 року , протокол №3 ( наказ по школі №38-О).

- стану поглибленого вивчення біології та моніторингу рівня навчальних досягнень учнів розглядалось на засіданні педагогічної ради 16.01.2020 року , протокол №4 ( наказ по школі №32-О).

- стану викладання , дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та моніторингу рівня навчальних досягнень з предметів художньо-естетичного циклу розглядалось на засіданні педагогічної ради.

- стану викладання та формування комунікативної компетентності на уроках української мови і літератури та моніторингу рівня навчальних досягнень з розглядалось на засіданні педагогічної ради ( наказ по школі № 13-О).

- стану викладання та формування мовленнєвої компетентності компетентності на уроках англійської та німецької мов та моніторингу рівня навчальних досягнень з розглядалось на засіданні педагогічної ради ( наказ по школі № 23-О).

- про порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів 9 класу та рівень навчальних досягнень результатами ДПА

Щорічно на засідання педагогічних рад класні керівники звітують про моніторинг рівня знань з навчальних предметів та рейтингову оцінку учнів класу.

На наради при директору школи винесяться питання:

- загальні підсумки та порівняльний аналіз участі учнів в І,ІІ,ІІІ етапах

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

- загальні підсумки та порівняльний аналіз участі учнів в роботі секцій наукового товариства учнів (МАН)

- загальні підсумки та порівняльний аналіз участі учнів в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім .П.Яцика

На нарадах при заступнику директора школи з НВР:

- аналізуються предметні звіти вчителів за І та ІІ семестри в порівнянні з попередніми навчальними семестрами (щорічно);

- проводиться аналіз проведених контрольних робіт (щорічно);

- про участь учнів школи у Всеукраїнських конкурсах «Левеня», «Кенгуру» та Міжнародних дистанційних конкурсах «Олімпіс»;

- результати психолого – педагогічних досліджень «Адаптація» в 5 класі»;

- результати досліджень за методикою ШТУР для 7 класу (визначення предмета , що вивчатиметься поглиблено);

- аналіз анкет «Емоційне ставлення до школи» (5-6 класи)

- аналіз анкет для вивчення мотивації навчання (7-8 класи)

- аналіз анкет «Ставлення учнів до вашого предмета» (9 -10- класи);

На засіданнях методичного об’єднання початкових класів обговорюються питання :

- моніторинг навичок читання учнів 1-4 класів після закінчення кожного семестру

- рівень сформованості обчислювальних навичок учнів 2-4 класів

- На методоб’єднанні класних керівників проаналізовані анкети:

- - «Безпека в Інтернеті».

- - «Рівень вихованості учня».

- - «Відвідування учнями школи».

- - «Зайнятість учнів в позаурочний час»

На батьківські збори винесені питання на основі результатів анкет:

«Комп’ютерна залежність»,

«Чи знайомі батьки з твоїми проблемами»,

«Батьки з погляду дітей»,

«Моніторинг навчальних досягнень учнів».

Кiлькiсть переглядiв: 2666

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.